Projektid


 

 

Nägemispuudega inimeste rehabilitatsiooniteenuse arendamineProjekti raames kaardistatakse nägemispuudega inimeste rehabilitatsioonivajadus, sõnastatakse nägemispuudega inimeste rehabiliteerimist puudutavad probleemid ning üritatakse koostöös sihtgruppi esindajatega neile lahendused leida. Projekti rahastas Hasartmängumaksu nõukogu 6270 euroga Sotsiaalministeeriumi kaudu. 

Projekti tegevused jagunevad viieks osaks:

1) Nägemispuuetega inimeste rehabilitatsioonivõimaluste hetkeolukorra kaardistamine
2) Võrgustikutöö, ümarlaudade ettevalmistamine ja läbiviimine
3) Koostöö arendamine
4) Nirk arengukava ja kodulehekülje väljatöötamine
5) Kahe uue valge kepiga liikumise ja kahe uue arvuti kõneprogrammi spetialisti koolitamine.