Meeskond


NIRK meeskonda kuulub 11 spetsialisti, meeskonna tööd juhib Janne Jerva, kes on ühtlasi ka NIRKi vastutav spetsialist.  Janne Jerva on lõpetanud sotsiaaltöö, tegevusteraapia ja eripedagoogika eriala.

NIRK meeskonna spetsialistid:

Ingrid Mets, eripedagoog
Julia Kabanova, eripedagoog
Krisli Tammela, eripedagoog
Heidi Nõu, sotsiaaltöötaja
Olga Ustinova, füsioterapeut  
Greta Kello, psühholoog
Oksana Peetsalu, psühholoog
Heiki Sookruus, psühholoog
Viktoria Saat, psühholoog
Külli Kärt, tegevusterapeudi assistent