Koolituste ja konsultatsioonide hinnakiri

Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus pakub järgmisi koolitusi ja konsultatsioone:

Nimetus 1 tunni hind Kursuse maht Hind kokku
Arvutikirja kümnesõrmekursus (4-liikmeline grupp) 30,00 40 1200,00
Punktkirjakursus algajatele 25,00 40 1000,00
Punktkirjakursus edasijõudnutele 25,00 40 1000,00
Marsruudiõpetus valge kepi kasutajale 25,00 10 250,00
Saatjaga liikumise õpetus 30,00 4 120,00
Nägemispuudega inimeste abivahendite kasutamise õpetus 25,00 4 100,00
Arvuti algkursus ekraanilugemisprogrammi kasutajale 30,00 40 1200,00
Arvuti täiendkoolitus ekraanilugemisprogrammi kasutajale 30,00 20 600,00
Vastavalt nägemispuudega inimeste vajadustele on võimalik kursuste mahtu suurendada või vähendada

Grupi- ja perenõustamine ning konsultatsioonid:
Teenuse nimetus 1 tunni hind
Füsioterapeudi individuaalteenus 40,00
Füsioterapeudi grupiteenus 10,00
Füsioterapeudi pereteenus 35,00
Tegevusterapeudi individuaalteenus 40,00
Tegevusterapeudi pereteenus 35,00
Tegevusterapeudi grupiteenus 10,00
Sotsiaaltöötaja individuaalteenus 40,00
Sotsiaaltöötaja perenõustamine 35,00
Sotsiaaltöötaja grupiteenus 10,00
Eripedagoogi individuaalteenus 40,00
Eripedagoogi perenõustamine 35,00
Eripedagoogi grupiteenus 10,00
Psühholoogi individuaalteenus 40,00
Psühholoogi perenõustamine 35,00
Psühholoogi grupiteenus 10,00
Kogemusnõustaja individuaalteenus 35,00
Kogemusnõustaja grupiteenus 8,00
Kogemusnõustaja perenõustamine 30,00
Loovterapeudi individuaalteenus 40,00
Loovterapeudi grupiteenus 10,00
Loovterapeudi pereteenus 35,00
Õe individuaalteenus 40,00
Õe pereteenus 35,00
Õe grupiteenus 10,00
Arsti individuaalteenus 40,00
Arsti pereteenus 35,00
Arsti grupiteenus 10,00
Logopeedi individuaalteenus 40,00
Logopeedi pereteenus 35,00
Logopeedi grupiteenus 10,00

Grupinõustamisel grupi suurus 5-8 inimest.