Koolituste ja konsultatsioonide hinnakiri

Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus pakub järgmisi koolitusi ja konsultatsioone:

Nimetus 1 tunni hind Kursuse maht Hind kokku
Arvutikirja kümnesõrmekursus (4-liikmeline grupp) 30,00 40 1200,00
Punktkirjakursus algajatele 25,00 40 1000,00
Punktkirjakursus edasijõudnutele 25,00 40 1000,00
Marsruudiõpetus valge kepi kasutajale 25,00 10 250,00
Saatjaga liikumise õpetus 30,00 4 120,00
Nägemispuudega inimeste abivahendite kasutamise õpetus 25,00 4 100,00
Arvuti algkursus ekraanilugemisprogrammi kasutajale 30,00 40 1200,00
Arvuti täiendkoolitus ekraanilugemisprogrammi kasutajale 30,00 20 600,00
Vastavalt nägemispuudega inimeste vajadustele on võimalik kursuste mahtu suurendada või vähendada

Grupi- ja perenõustamine
 
Teenuse nimetus 1 tunni hind
Füsioterapeudi grupitöö 8,00
Tegevusterapeudi grupitöö 9,00
Sotsiaaltöötaja perenõustamine 26,00
Sotsiaaltöötaja grupinõustamine 7,50
Eripedagoogi perenõustamine 26,00
Eripedagoogi grupinõustamine 7,50
Psühholoogi perenõustamine 26,00
Psühholoogi grupinõustamine 7,50
Grupinõustamisel grupi suurus 5-8 inimest.

Konsultatsioonid:
Teenuse nimetus 1 tunni hind
Eripedagoogi individuaalnõustamine 33,00
Sotsiaaltöötaja individuaalnõustamine 33,00
Psühholoogi individuaalnõustamine  33,00
Füsioterapeudi individuaalteenus 33,00
Kogemusnõustamine 30,00
Tegevusterapeudi individuaalteenus 33,00