Andmekaitse


Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskuse (NIRK)
ANDMETE KASUTAMISE REEGLID


Andmed on informatsioon, mida Sinu kohta teatakse. Näiteks Sinu nimi, vanus, elukoht, terviseandmed ja muu.

Kuidas NIRK kasutab sinuga seotud andmeid?
Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskuse tegevus on avalik. NIRK-ile koguneb Sinu andmeid, kui:
  • Sa soovid tulla sotsiaalsele või tööalasele rehabilitatsioonile.
  • Sa osaled mõnes NIRK poolt läbiviidavas projektis.
NIRK hoiab Sinu andmeid parooliga kaitstud arvutites, millele on ligipääs ainult teenuste koordinaatoril ja spetsialistidel.

Mida Sa NIRK-ilt oma andmete kohta küsida tohid?
Selleks, et saada teada, millised andmed on NIRK-il sinu kohta olemas, või teha nii:
  • saadad digiallkirjastatud e-kirja NIRK-i aadressil üldmeilile info@nirkkeskus.ee.
  • saadad paberil allikirjastatud kirja NIRK-ile aadressil Tondi 8a, 11313 Tallinn.

Sinu soovile vastamine võib aega võtta 1 kuu.
Andmed annab NIRK teenuste koordinaator Sulle kas paberil või elektrooniliselt.
Andmete edastamise viis lepitakse eelnevalt kokku.
  • Kui Sinu andmetes on vigu, anna sellest teada NIRK teenuste koordinaatorile.
  • Sul on õigus nõuda, et Sinu andmed kustutataks.
  • Kogu andmetega seonduv info on Sulle tasuta.

Kui sul on andmete kohta küsimusi, saad vastuse NIRK andmekaitsespetsialistilt.
Tema meiliaadress on info@nirkkeskus.ee.

Kirjadele vastamine
  • Kui Sa saadad meile kirja, mis sisaldab Sinu andmeid, kasutame neid Sulle vastamiseks. Sinu kiri läheb NIRK parooliga varustatud arvutisse ja sellele vastab NIRK teenuste koordinaator või mõni teine spetsialist.
  • Sinu kirja ei näe teised inimesed. Kui peame vajalikuks Sinu saadetud kirja näidata ka teistele asutustele, siis küsime selleks Sinu luba.

Mis siis saab kui Sinu andmetega halvasti käitutakse?
Kui NIRK peaks Sinu andmeid Sulle kuidagi kahjulikult kasutama, siis teavitame sellest Andmekaitse Inspektsiooni ja lõpetame rikkumise. Andmekaitse Inspektsioon on asutus, mis kaitseb Sinu isikuandmeid.
Kui Su andmetega on valesti ringi käidud ning see peaks Sulle ohtlik olema, võtab NIRK Sinuga ühendust.

_____________________________________________
Andmete kasutamise reeglid seisuga 01.04.2019.